فلسفه و عرفان

معاد فیزیکی ملاصدرا با تحلیل صوتی استاد دکتر محقق داماد قسمت اول

سخنان دکتر مصطفی محقق داماد در مورد معاد فیزیک

سخنان دکتر محقق داماد در مورد مباحث معاد فیزیکی

اتفاقات بعد از مرگ از دید ملاصدرا

در این سخنان در مورد معاد فیزیکی جناب صدرالمتالهین ملاصدرای شیرازی توسط استاد دکتر محقق داماد بیان شده است.

مرجع کتب فلسفی:  اسفار اربعه ملاصدرا، کتاب الشواهد الربوبیه فی مناتج السلوکیه  ملاصدرا، الفکوف محی الدین ابن عربی

 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا