روزانهموسیقی

قهرمانان ایران زمین

ایران من با تصویر کسانی که مرده اند

 

هیچ کدام از قهرمانان وطنمان ایرنمان که در ویئوی بالا تصویرشان آمده است دیگر در پیش ما نیستند برخی از آنان مانند ستارخان و میرزاکوچک خان بیش از صد سال از درگذشت آنها میگذرد.

از بسیاری از آنان تنها یک عکس باقی مانده است که با هوش مصنوعی به این شیوه صورتشان تکان میخورد، پلک میزنند و می خوانند. به راستی که آنان زنده اند و به قول شاملو: ما بی چرا زندگانیم، آنان به چرا مرگ خود آگاهانند!

نام این قهرمانان وطن با بیوگرافی آنان در زیر تقدیم میشود:

ستارخان

میرزا کوچک خان

ملک الشعرای بهار

دکتر مصدق

شهید چمران 

دکتر حسابی

سیمین دانشور

شهید عباس دوران

شهید همت

شهید محمد جهان آرا

مریم میرزاخانی

جهان پهلوان تختی

علی حاتمی

شهید آوینی

پروین اعتصامی

نرجس خانعلی زاده

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

 

 

 

 

 

 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا