جوانمرد

رزق جوانمرد: نیاز و اندوه

از میان این همه نصیب و این همه رزق  که در جهان است، ای جوانمرد، تو چه چیزی را برگزیده ای؟

 – اندوه را

– اندوه را ! چرا ای جوانمرد؟

– اندوه را زیرا هرگز خداوند را آنگونه که سزاوار او بود، یاد نکرده ام. و خدا بود که به من گفت: اگر به اندوه پیش من آیی شادت کنم و اگر با نیاز آیی توانگرت. پس نیاز و اندوه را برگزیدم تا شادی و توانگری ارزانیم شود! 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا