فلسفه و عرفان

تفسیر قرآن از دیدگاه ملاصدرا و بیان دکتر آیت الله محقق داماد

تفسیر قرآن از دیدگاه ملاصدرا

مطالب مطروحه توسط دکتر آیت الله مصطفی محقق داماد:

  • بازگشت از خدا به خلق و دلسوزی برای خلق خدا
  • تاریخ را فاتحان مینویسند
  • قسمت هایی از تاریخ صفویه در زمان شاه اسماعیل اول
  • فرح ایزدی در زمان ساسانیان
  • کسانی که به کشف شهودی میرسند خاموش اند : هر که را اسرار حق آموختند ، مهر کردند و دهانش دوختند
  • تشریح اسفار اربعه: سفر اول سفر من الخلق الی الحق – سفر من الحق الی الحق فی الحق – سفر من الحق الی الخلق بالحق – سفر من الخلق الی الخلق فی الخلق بالحق.
  • بیان شکوایه ملاصدرا از دوران خودش که جهالت همه جا را فراگرفته بود

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا