خانه » ۱۳۹۶ » مهر

آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۶

تغییر فصول

باد

نوزدهم مهر ماه 96 است. دیگر شب ها زود تاریک میشوند. همه چیز مانند سال های 90 و 91 شده است. چقدر ایمیل، چقدر کذب! چقدر زیر باران و برف ماندن در یک میدان کوچک، روی ترافیک پل سئول گیر کردن، کوچه تاریک و خونه نیمه ساز کوچه پس کوچه های پارک وی! بره هایی که با پاسبانی سگ گله …

ادامه مطلب