طرف بعد عهد شکنی شاکی میشه که چرا فلانی نگفت الان چطوره؟ کدوم دانشگاس؟ چطور گذرونده؟ پاسخ: دیگی که واسه من نجوشه، میخوام سر سگ توش بجوشه.

عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود شمشیر نیک از آهن بد چون چند کسی؟ ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس

آری! آنروز چو میخَست دلم، داشتی آمدنم را باور تو نمیدانستی معنی "هرگز" را ورنه خنجر ز قفا نمیزدی بار دگر آراسپ کاظمیان ۴ تیر ۹۶

هوشنگ ابتهاج - سایه https://t.co/FiTFieKw9q

قلب من اونقدر بزرگ نیست که بتونه این دروغ و خیانت رو ببخشه! نشد! حالا برن تو دانشگاه میتینگ بذارن که به چه دلایلی "هرگز" بخشیده نخواهند شد