دوستِ دشمنِ من، تا ابد دشمن من است. دوست صارم صفاری دشمنِ من است.

آنها از طریق یک شهود بی واسطه مشاهده می‌کنند که هیچ چیز جز خدا وجود ندارد و جز وجه او همه چیز هلاک شونده است اینم قسمش ✋

نی حریف هر که از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید

هی روان پاک، این عکس برات آشنا نی؟ سوپراستاره. فکر کنم سرسره ها و اسباب بازی های بچه ها رو جمع کرده باشن، آخه سال ۹… https://t.co/z8pGTBNkuo

اما خیلی ها تمبونشون خیسه، چند تا خط دارن، چند تا اکانت، چند تا ایمیل، چند تا... دایم هم خط عوض میکنن، ذاتشون خیانته. صداقت تو قاموسشون نیس