روزانهفلسفه و عرفان

حفاظت شده: و اما عشق از دیدگاه من

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا