فلسفه و عرفان

تفاوت عرفان خراسانی (بایزید بسطامی، خرقانی، بایزید بسطامی، حافظ، مولانا) با عرفان ابن عربی

تفاوت عرفان خراسانی (بایزید بسطامی، خرقانی، بایزید بسطامی، حافظ، مولانا) با عرفان ابن عربی

تفاوت عرفان خراسانی (بایزید بسطامی، خرقانی، بایزید بسطامی، حافظ، مولانا) با عرفان ابن عربی

تفاوت عمده عرفان ایرانی و خراسانی و عرفان افرادی مانند با یزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی ، ابوسعید ابولخیر، حسین ابن منصور حلاج، عین القضات همدانی، مولانا و حافظ با عرفان غرب جهان اسلام یعنی عرفان ابن عربی در این است که در عرفان ایرانی شریعت در مرتبه بسیار پایینی قرار دارد و عارف از شریعت گذر میکند.

ولی در عرفان ابن عربی شریعت و فقه در عرفان تنیده شده است.

شعر زیبای حافظ گویایی این واقعیت است:

سر خدا که عارف سالک به کس نگفت

در حیرتم که باده فروش از کجا شنید

نمونه این نوع اشعار عرفانی است. که بسیاری از ادیبان و حافظ شناسان حافظ را یک مشروب خوار دانسته اند و هرگز راه به عرفانش نبرده اند.

در ادامه سخنان استاد گرانقدر استاد دکتر محقق داماد خلود در جهنم بحث میشود که بهتر است صدا و تفسیر موضوع را از دیدگاه ملاصدرا از زبان استاد بشنویم.

 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا