فلسفه و عرفان

گفتگوهای فلسفی قسمت دوم

گفتگوهای فلسفی من و دوست فلسفه دانم

در این پست

گفتگوهای فلسفی من و دوست فلسفه دانم را ارائه میدهم

 

پرسشهای فلسفی

 

نکات کلیدی در پرسش ها:

 1. پرسش در مورد حدوث جسم و بقای نفس در حرکت جوهری صدرالمتالهین ملاصدرا
 2. حرکت جوهری در عالم ناسوت و طبیعت پس از مرگ و تغییراتی که در جسم ما پس از مرگ رخ میده از دیدگاه حکیم حاج ملا علی زنونی از حکمای دوره قاجار.
 3. اتحاد عاقل و معقول
 4. نظر شخصی من در مورد عذاب ها و بلاهایی که برای اقوامی در گذشته نازل شده و در قرآن هم آمده است.

پاسخ های من:

 1. مقدمه ای بر حدوث و قدم عالم و حرکت جوهری ملاصدرا
 2. تفسیر دور زمان در عالم طبیعت
 3. پاسخ توسط ۹ مقوله ارسطو که نسبت اشیاء با مقولات هست که در کتاب الحروف فیلسوف بزرگ ایرانی فارابی آمده است
 4. بازگشت به معاد فیزیکی ملاصدرا و تایید ساخت بدن توسط نفس
 5. رد کردن نظریه حکیم زنوزی در خصوص ساختن پیدا کردن نفس توسط جسم.
 6. نظریه افلاطون در مورد نفس.
 7. دلایل بلایایی به برخی از اقوام پیشین رسیده است

اقناع فکری پرسش کننده:

پاسخ پرسش جا مانده در خصوص اتحاد عاقل و معقول:

 

اقناع فکری پرسش کننده:

 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا