فلسفه و عرفان

ملاصدرا و حکمت وی در زمان جهل مردم دوران صفوی

ملاصدرا در چه زمانی ظهور کرد؟

ملاصدرای ایرانی و دکارت فرانسوی

این دو فیلسوف کاملا همزمان با هم پا در عرصه گیتی گذاشتند به گونه ای که مرگ آنان تنها ده سال فاصله داشت.

در فایل صوتی زیر مطالب مختلفی آمده است. در خصوص نبوت، ولایت، نزول قرآن دز دید صدرالمتالهین ملاصدرا و رشد فلسفه از فارابی و ابن سینا که پیرو ارسطو بودند و سهروردی که پیرو افلاطون بوددند تا میرداماد و ملاصدرا.

سخن کوتان میکنم تا به سخنان ارزشمند حکیم دکتر آیت الله محقق داماد گوش کنیم.

 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا