فلسفه و عرفان

مقدمه معاد فیزیکی ملاصدا با تفسیر قرآنی ملاصدار

دکتر محقق داماد - مقدمه معاد فیزیکی ملاصدرا به استناد قرآن

معلاد فیزیکی ملاصدرا

در فایل زیر دکتر محقق داماد با تببین و توضیح تفسیر قرآن از نگاه ملاصدرا به نظریه معاد فیزیکی می پردازد.

موارد مهم در فایل صوتی زیر:

  1. نقش خداوند در جهان
  2. نقش خداوند در جهان دائمی ، ابدی و ازلی است  و نه تنها نقش آفریننده جهان
  3. خداوند جان جهان است
  4. آیا تقوی ترس از خداست؟
  5. اخلاق ارسطویی در مقابل اخلاق از نظر عرفا
  6. اخلاق عملی است ، سیر و سلوک تعالی نفس است
  7. نحوه وصال به خداوند

 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا