روزانهموسیقی

ببینید عاشق چگونه با دیدن معشوق عنان از کف میدهد

جمله معشوق است و عاشق پرده ای

کسی که در این فیلم به دست و پای شجریان می افتد و گریه امانش نمیدهد، یک عاشق است. عاشق چه کسی؟ یا چه چیزی؟ شاید در مرتبه اول از خودش هم بپرسیم بگوید عاشق استاد شجریان، اما او عاشق خداست و استاد محمد رضا شجریان تجلی صدای خداوند بر روی زمین است و او با گوش جان این صدا را شنیده و درک کرده است و حال معشوق خود را که حق تبارک و تعالی می باشد و جلوه استاد شجریان میبیند. واکنش های او دیدنی است:

و این عشق ، پایدار است و با نبودن معشوق نابود نخواهد شد.

شجریان در موسیقی ایرانی به بزرگی حافظ در ادب پارسی است.

به زودی با براهین عقلی ثابت میکنم که دو جلد کتاب دفتر عقل و آیت عشق استاد عزیزم دکتر ابراهمی دینانی، مهمل است و عشق در مقامی بسیار بالاتر از عقل قرار دارد و عقل تنها نقطه شروع عشق است.

ساقی بیا که عشق ندا میدهد بلند / کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید  (حافظ)

آراسپ کاظمیان

دوم محرم الحرام ۱۴۴۲ هجری قمری
مصادف با یکم شهریور ۱۳۹۹ شمسی

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)

‫۲ دیدگاه ها

  1. فکر می کنم نوع تجربه عشق در تعریف ان نقش بسزایی دارد. ولی بسیاری از حسها مشترک هست مثل استمرار عشق حتی با وجود غیاب معشوق و اینکه ایا پستی که شروع کننده عشق عقل هست را نوشتید؟ از کتاب استاد که مهمل خواندید هم توضیح بدهید برای کسانی که نخواندند. بنده شروع عشق را پایان کار عقل حس می کنم.

    1. عشق فقط در نقطه اول توسط عقل شعله ور میشود. عقل تریگر میزند به عشق و وقتی عشق شعله ور شد دیگر عقل را هم میسوزاند و راه عشق را خود عشق طی میکند و به مراتب بالاتر میرسد. بله این نوع عشق که با عقل شروع شده از خود عقل بالاتر میرود و نه تنها با نبود معشوق شعله ور تر میشود بلکه در مرحله ای معشوق را پس میزند و با خاطرات او سیر میکند.
      دکتر دینانی همیشه میگویند : شما یک دختر خانم را پیدا کنید و به او بگویید یک نفر عاشق شما شده ، عاشق سینه چاک ولی طرف خله ! حاضری زنش بشی؟ همه بچه ها بدون تعقل میگن نه ! بعد استاد هم میگویند باریکلا پس طرف عقل را بگیرید.

      سوال من از دکتر این است که اگر طرف خل باشد که اصلا عاشق نمیشود پس خود سوال اشتباه است، چون من نقطه اول عشق را عقل میدانم و امتداد عشق را خود عشق و سوال بعد اینکه شما چرا میروید از معشوق سوال میکنید؟ معشوق مفعول است و فعل عشق بر او عارض شده او ممکن اصلا عشق چیست. چرا به سراغ عاشق نمیروید که عشق در عاشق است و نه معشوق که عشق بر او عارض شده و او شاید اصلا درکش نکند !

دکمه بازگشت به بالا