روزانه

طب اسلامی از دیدگاه دکتر محقق داماد

طب اسلامی از دیدگاه محقق داماد

از نظر دکتر محقق داماد

چیزی به نام طب اسلامی وجود خارجی ندارد

و متاسفانه ما در دوران کرونا مواجه با افرادی شدیم که با ارائه داروهایی بدون مجوزی از وزارت بهداشت و درمان، داروهایی را به نام داروی امام کاظم و … ابداع کردند و به نظر این فیلسوف بزرگ این به نوعی توهین به ائمه اطهار می باشد.

دکتر محقق داماد از سالها پیش بر این باور بود و ما امروز در جامعه درگیر با کرونا این را مشهودتر میبینیم.

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا