روزانه

سهم من از زادروزم

هفتم شهریور 99

I turned into 40

Shit I had to remove everything I had written

.This picture reflects some stupid  congratulation messages on my birthday

 

ارغوان میبینی ؟

به تماشاگه ویرانی ما آمده اند.

 مانده ایم تا ببینیم : نبودن را !

آخر قصه شنودن را !

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا