جوانمرد

راه جوانمردان راه دیوانگان و مستان

گفتند ای جوانمرد از کدام سو میروی؟ این همه راه است و تو از بی راهه ها گذر میکنی؟ 

این راه را ببین، راه عابدان است. پیش از تو هزاران هزار نفر از آن گذشته اند، در هر قدمش چراغی روشن است، گم نخواهی شد. 

و این همه راه دیگر که می بینی راه عارفان است، سخت است و سنگلاخ اما بر هر سنگش علامتی است ، تو را می رساند

اما تو ای جوانمرد، از کدام راه بی نام و نشان میروی؟ 

جوانمرد گفت: من از آن راه میروم که راه ناباکان است و دیوانگان و مستان، زیرا با خدا مستی و دیوانگی و ناباکی سود دارد. 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا