جوانمرد

دل بی تعلق جوانمرد

حکمت از بهشت می آید ، با هفتاد هزار فرشته همراهش، شهر به شهر و کوی به کوی می گردد. خانه اش را می جوید. آی آی جوانمرد تو میدانی خانه ی حکمت کجاست؟ 

جوانمرد می گوید: خانه ی حکمت دلی ایست بی تعلق، دلی که وابسته نباشد. 

حکمت در چنین دلی مقیم می شود و به فرشته هایش می گوید: بازگردید که من خانه خویش را یافتم. فرشته ها بازمی گردند و حکمت ، بهشت را در قلب مومن بر پا می کند. 

 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا