فلسفه و عرفان

خط سوم

آن خط سوم منم - شمس تبریزی

فلسفه وحدت وجودی خط سوم

خط سوّم نوعی طرز تفکر در عرفان ایرانی است که راه‌های نارفته و عوالم کشف نشده را پیشنهاد می‌کند.

خط سوم، برگرفته از سخنی معروف از شمس تبریزی است به این صورت «گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز. گفتم: تفسیر ما چنان است که می‌دانید. نی از محمد! و نی از خدا! این «من» نیز منکر می‌شود مرا. می‌گویمش: چون منکری، رها کن، برو. ما را چه صداع (دردسر) می‌دهی؟ می‌گوید: نی. نروم! سخن من فهم نمی‌کند. چنان که آن خطاط سه گونه خط نوشتی: یکی او خواندی، لا غیر … یکی را هم او خواندی هم غیر او … یکی نه او خواندی نه غیر او. آن خط سوم منم که سخن گویم. نه من دانم، نه غیر من.»مقالات شمس تبریزی

کتاب معروفی با عنوان خط سوم نوشته دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی در این رابطه انتشار یافته است.

بی سوادی و بی مطالعه بودن افراد عامل تفسیر به رای

اخیرا افرادی در فامیل خود من که چندان بهره ای از مطالعه و علم ندارند ، از واژه خط سوم که در بیوگرافی اینستاگرم من آمده تفسیر به رای خویش کرده اند و پشت سر من حرفهای بسیار زده اند و پچ پچ ها کرده اند. هر آنچه آنها گفته اند از عدم دانایی بوده است که تفاوت خط سوم و راه سوم را نمی دانند.

 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)

‫۲ دیدگاه ها

  1. میشه به طور کامل و به شیوه روان این متن از شمس تبریزی را توضیح بدید مخصوصا در مورد نی از محمد و نی از خدا…. این من نیز منکر می‌شود مرا…. رها کن برو…. خط اول و دوم چه کسانی هستن…. خطاط را چه کسی میدونید شما؟ آیا خطاط همون شمسه؟

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا