جوانمرد

جوانمرد، مجنونی که لیلی اش خداست

از جوانمرد پرسیدند نشان کسیکه خدا او را در بر گرفته است ، چیست؟ 

گفت: آن که از فرق تا قدمش همه از خدا بگوید، پایش از خدا بگوید، نشستن و رفتن و دیدنش از خدا بگوید، و حتی نفسش ، نفسش از خدا بگوید. 

مثل مجنون که به هر که میرسید از لیلی میگفت، به زمین و به دریا و به دیوار، به مردم و به درخت و به گوسفندان ….

 

مومن مجنونی است که لیلی اش خداست. 

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا