فلسفه و عرفان

تنهایی فیلسوف

فیلسوف با توجه به اینکه افکارش از کلام درونی ناشی می شود و تفکر بدون زبان امکان پذیر نیست حتی در تنهایی موجودی اجتماعی است. اما در اوج تفکر فیلسوف به مجرد بالا رفتن فهم و اندیشه فیلسوف تنهاتر و فاصله آن با انسان های اطرافش بیشتر و بیشتر می شود.

انسان اگر سخن نگوید نمی تواند تفکر کند و اگر تفکر نکند انسان نیست. پس حتی انسانی را اگر فرض کنیم که در تنهایی مطلق در جزیره ای زندگی می کند در ذات خودش اجتماعی است.

در کلاس درس استاد دکتر دینانی در این فایل به باز کردن این بحث می پردازد.

همچنین استاد در این کلاس در مورد توانایی انسان در مورد دروغ گفتن انسان به سخن می پردازد، و دلیل دورویی کذب و دروغ را بیان میفرماییند.

 

photo_2016-11-28_12-20-48

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا