ادبیاتدکلمهروزانه

جدیدترین ارغوان خوانی سایه

ارغوانی که فقط باید سایه بخواند

ارغوانم دارد میگرید

این شعر ارغوان قسمتی از عمر من را به خود اختصاص داد از اولین بار که با صدای علیرضا قربانی شنیدم و چه خاطرات پاییزی و بهاری و ….

و بعد خود سایه و لطفی و بعد مژگان شجریان و بعد سه شعر جدید سایه برای ارغوانش !

این صدا بغض داره! اونجا که میگه ارغوانم دارد میگرید وقتی  ارغوانش رو صدا می کنه !

این شاید تنها شعری باشه که من هرگز اون رو دکلمه نخواهم کرد. من کجا و خود شاعر کجا؟

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا