روزانهموسیقی

آنالیز مرکب خوانی محمد رضا شجریان

هنر مرکب خوانی استاد شجریان

مرکب خوانی شیوه ای از آواز است که توسط استاد شجریان در موسیقی ردیفی ابداع شده است. در واقع به نماندن در یک دستگاه ردیفی موسیقی سنتی اطلاق میشود و تغییر دستگاه های ردیفی به گونه ای استادانه انجام میشود که گوش شنونده به سختی میتواند متوجه این تغییرات شود. مثلا خود ابوعطا عضو دستگاه شور می باشد. اما اگر از ابوعطا وارد همایون، یا سه گاه شود به گونه ای که ترکیب آوازی به هم نخورد این نوع آواز را مرکب خوانی می نامند. در نمونه بالا مرکب خوانی به وضوح دیده میشود و تغییر نت ها در زیر نگاشته شده است. این شیوه از مرکب خوانی به قدری استادانه انجام شده است که حتی اساتید چیره دست موسیقی سنتی حتی از درک آن عاجزند چه رسد به اجرای آن، افراد معدودی تنها میتوانند به صورت گوشی و بدون استفاده از دیاپازون تغییر نت ها را بفهمند و حتی دستگاه ها و گوشه ها را متوجه شوند که از آن میان می توان به استاد حسین علیزاده، مرحوم محمد رضا لطفی و یا مرحوم پرویز مشکاتیان اشاره کرد.

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا