روزانهموسیقی

آتش سودا – استاد شجریان

خصوصی - آتش سودا - استاد محمد رضا شجریان

باز هم تابستون شد تیر ماه رسید. تیر تیز تیر ماه با دو نیزه آغشته به شوکران

یادم میاد اون روزها تیر ماه هم باران می آمد. اما حالا وسط شهر انگار سه شوار به صورت آدم گرفته اند.

باری! این هم روزی است که مانند باقی روزها و هفته ها و سالها میگذرد.

آتش سودا

 

نسخه کامل آتش سودا – استاد محمد رضا شجریان

 

گرم یاد آوری یا نه

من از یادت نمی کاهم …

آراسپ کاظمیان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست - تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
دکمه بازگشت به بالا