ادبیاتروزانه

حفاظت شده: خرم آن روز کز این منزل ویران بروم

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

همچنین ببینید

بستن
بستن