خانه » آرشیو برچسب ها: چرخ و فلک

آرشیو برچسب ها: چرخ و فلک

جوانمرد سوار بر چرخ و فلک دنیا

جوانمرد بر چرخ و فلک دنیا سوار بود می چرخید و ذوق می کرد.  می گردید و ذوق میکرد. بالا میرفت و ذوق می کرد. پایین می امد و ذوق میکرد.  گفتند: پایین بیا ای مرد، برازنده نیست مردی و این همه ذوق، مردی و این همه شور، مردی و این همه کودکی.  جوانمرد تردید کرد، میخواست پایین بیاید،  که …

ادامه مطلب