خانه » آرشیو برچسب ها: مجنون

آرشیو برچسب ها: مجنون

جوانمرد، مجنونی که لیلی اش خداست

جوانمرد

از جوانمرد پرسیدند نشان کسیکه خدا او را در بر گرفته است ، چیست؟  گفت: آن که از فرق تا قدمش همه از خدا بگوید، پایش از خدا بگوید، نشستن و رفتن و دیدنش از خدا بگوید، و حتی نفسش ، نفسش از خدا بگوید.  مثل مجنون که به هر که میرسید از لیلی میگفت، به زمین و به دریا …

ادامه مطلب