خانه » آرشیو برچسب ها: عمل جراحی

آرشیو برچسب ها: عمل جراحی

اگر تیغ عالم بنجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای

َArasp Kazemian

اگر تیغ عالم بنجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای خداوند خواست تا چند صباحی بیشتر در این لجن زار بمانم و برای حق با جهل و پست فطرتی و خیانت و دروغ بجنگم.  خداوند خواست تا در این مرداب کثافت بار بمانم تا    از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران …

ادامه مطلب