خانه » آرشیو برچسب ها: سفر در زمان

آرشیو برچسب ها: سفر در زمان

من و دل چرکینی و پند درویش پیر

پند درویش

در حوالی تکیه پایین تجریش درویشی را یافتم. به طرف او رفتم و گفتم درود بر تو ای درویش، سوالی دارم. درویش ایستاد و رویش را به طرف من کرد بی آنکه چیزی بگوید.  گفتم این علی که بر عصا و کشکول و انگشتری توست، همان علی سرسلسله امامت است؟  گفت: والله که این علی همان علی است و آن …

ادامه مطلب