خانه » آرشیو برچسب ها: دوستی با خدا

آرشیو برچسب ها: دوستی با خدا

جهیدن جوانمرد از بهشت و دوزخ

جوانمرد به دور از بهشت و جهنم

هر جا که می رفت، بهشت هم دنبال او می رفت. اما او می گذشت و اعتنایی نمیکرد.  بهشت به خدا می گفت: خدایا ببین دیگران همه در آرزوی منند و من در آرزوی جوانمرد.  گذارش به هرجا می افتاد، دوزخ در آن حوالی می گریخت.  دوزخ میگفت: خدایا ببین همه از من می ترسند و من از جوانمرد.  خدا …

ادامه مطلب

جوانمرد در حوالی دروازه غیب

جوانمرد

دروازه غیب اندکی باز مانده بود. جوانمرد کنار در ایستاده بود. پنهانی داخل را نگاه می کرد و می دید که خداوند چگونه همه را می بخشد و چگونه از همه می گذرد.  جوانمرد لبخند می زد.  خدا گفت: پس چه دیدی که ما همه را می بخشیم و از همه میگذریم ف اما نمی بخشیم و به آسانی نمیگذریم …

ادامه مطلب

جوانمرد و دوستی با خدا

جوانمرد میگفت: عمری است که از خدا شرمنده ام، زیرا روزی ادعا دوستی خدا را کردم و گفتم: خدایا شصت سال است که در دوستی تو میزنم و در شوق دوستی تو می سوزم. و تو پاسخم نمیدهی.  خدا گفت: اگر تو شصت سال در دوستی ام را زده ای ، من از ازل در دوستی ات را زده ام …

ادامه مطلب