Home » Tag Archives: دروغ

Tag Archives: دروغ

گاه شماری به روایت تصویر و قلم !

بدان کذابی که  دروغ میگوید هیچ از تو چیزی نمی کاهد . نفرتت افزون باد ! کینه ات پاینده ای بزرگ مرد عاشق و پژمرده …   سپاس خدای را عز و جل که تو را قدرتی بداد تا بازیابی کذب و صدق را، بدانی تزویر را مباش دلگیر خائنین، آنها جز آنچه به دست خود کاشته اند را درو …

ادامه مطلب

رابطه دروغ ، سادگی و نسیان

از وقتی بچه بودم به یاد دارم که می گفتیم دروغگو دشمن خداست. البته آن روزها این معانی را نمی فهمیدیم برخی اوقات کمی به آن حالت ریتم میدادیم و میگفتیم دروغگو سگه ، سگم دشمن خداست. آن روزها اینطور یاد گرفتیم که دروغ نگویم اما نمی دانستیم صداقت چه شمشیر برانی هست که صاحب خودش را هم به هلاکت …

ادامه مطلب