خانه » آرشیو برچسب ها: خرقانی

آرشیو برچسب ها: خرقانی

جوانمرد کنار بساط خدا

جوانمرد

خداوند بساط محبتش را پهن کرد و گروهی بر آن نشستند. جوانمرد آمد و گفت: خدایا ! نه من کنار این سفره نمی نشینم. کنار بساط محبت از دوستی تو مست خواهم شد. خدا خوان هیبتش را پهن کرد. و گروهی بر سر آن نشستند. جوانمرد آمد و گفت: خدایا! نه. من کنار این خوان نمی نشینم، کنار خوان هیبتت …

ادامه مطلب

طعام و شراب جوانمردان

آراسپ کاظمیان

گرسنگی اربابی است که اگر فرمانش نبری، تازیانه ات می زند، از این رو همگان خدمتگزار اویند.  نمیتوان از خدمتش سر باز زد، مگر آنکه تن نداشته باشی.  آدمی اما در زمین به تن محتاج است و تن به طعام.  و هر احتیاجی حلقه ای است در گوش بندگی! جوانمرد اما از این بندگی رهیده است.  زیرا دوستی با خدا …

ادامه مطلب

روایت آغاز جوانمرد

جوانمرد - آراسپ کاظمیان

پدرم مردی بازرگان بود. گوگرد پارسی به چین می برد و کاسه ی چینی به روم. دیبای رومی به هند می برد و پولاد هندی به حلب. آبگینه حلبی به یمن می برد و برد یمانی به پارس.  در نیمه شبان دشت، عیاران به کاروانش زدند، سکه هایش را بردند، گوگردش را به باد دادند، دیبای رومی اش را دریدند …

ادامه مطلب