خانه » آرشیو برچسب ها: خاربن

آرشیو برچسب ها: خاربن

جوانمرد زیر خاربنی با خداوند

  ای جوانمرد جهان را دوست تر داری یا آخرت را؟ بهشت را دوست تر داری یا دنیا را؟ زندگی را یا مرگ را؟  جوانمرد گفت: در سرای دنیا زیر خاربنی با خداوند زندگی کردن را دوست تر دارم تا در بهشت زیر درخت طوبی و بی خبر از او ! 

ادامه مطلب