خانه » آرشیو برچسب ها: حیرانی

آرشیو برچسب ها: حیرانی

جوانمرد، پرنده کوچکی در آسمان حیرت

روایت بیست و هشتم

کسانی میگفتند: عارف کوه است. کوهی که معرفت خدا را تاب می آورد و کسان دیگر می گفتند: عارف آفتاب است، افتابی که زمین را روشن میکند جوانمرد آما میگفت: عارف نه کوه است و نه آفتاب، عارف پرنده کوچکی است که در جستجوی دانه از آشیانه جدا شده ، دانه پیدا نکرده و آشیانه اش را هم گم کرده  …

ادامه مطلب