خانه » آرشیو برچسب ها: جامه

آرشیو برچسب ها: جامه

جوانمردی به جان است نه به جامه

جوانمرد

مردی به نزد جوانمرد آمد و گفت: تبر کی می خواهم ، جامه ات را، تا منم نیز از جوانمردی بهره ای ببرم.  جوانمرد گفت: جامه ی مرا که بهایی نیست. اما سوالی دارم، سوالم را پاسخ گو، جامه ی من برای تو  مرد گفت : بپرس. جوانمرد گفت: اگر مردی چادر زنی را بر سر کند، زن خواهد شد؟  …

ادامه مطلب