Home » ۱۳۹۷ » مهر

Monthly Archives: مهر ۱۳۹۷

زینب زینب

فکر کنم این آخرین پست در مورد این ضعیفه های مکار باشه. معرفی میکنم این خانم سمت چپیه حضرت زینبه ! یعنی در عالم خیال فکر کرده زینب شده و با کفش هاش کوبیده رو زمین و محکم راه رفته !!!!!!   یه زمانی تو دانشگاه درس میخونده ، چادری بوده و آستین و هدبند و اینها داشته برای فریب خواستگارش! …

ادامه مطلب