Home » ۱۳۹۴ » اردیبهشت

Monthly Archives: اردیبهشت ۱۳۹۴

نیمه اردیبهشت ۹۴

  هر چه نگاشته بودم پاک کردم.   پ.ن : اگر نفسی بماند قصد دارم دکلمه ای دیگر از حافظ را ضبط کنم.  

ادامه مطلب