Home » ۱۳۹۳ » اسفند

Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۳

وای ز دردی که درمان ندارد

از من رمقی به سعی ساقی مانده است وز صحبت خلق بی وفایی مانده است از باده دوشین جز قدحی بیش نماند از عمر ندادم که چه باقی مانده است (خیام)   این که اواخر اسفند هر سال یه بلای سر من میاد یه حکمتی داره، که در شعر ارغوان هوشنگ ابتهاج (سایه) نهفته است مثل یه راز. این چه …

ادامه مطلب

بر دار شدن حسن ابن منصور

آن قتیل الله، فی سبیل الله، آن شیر بیشه تحقیق، آن شجاع صفدر صدیق، آن غرقه دریای مواج، حسین بن منصور حلاج – رحمه الله علیه – کار او کاری عجب بود و واقعات غرایب که خاص او را بود، که هم در غایت سوز و اشتیاق بود و هم در شدت لهب فراق، مست و بی قرار و شوریده …

ادامه مطلب

الا ای آهوی وحشی کجایی!

الا ای آهوی وحشی

  الا ای آهوی وحشی کجایی مرا با توست چندین آشنایی دو تنها و دو سرگردان دو بیکس دد و دامت کمین از پیش و از پس بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم که می‌بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش که خواهد شد بگویید ای رفیقان رفیق بیکسان یار غریبان مگر خضر …

ادامه مطلب