خانه » ۱۳۹۳ » اسفند

آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۳

وای ز دردی که درمان ندارد

از من رمقی به سعی ساقی مانده است وز صحبت خلق بی وفایی مانده است از باده دوشین جز قدحی بیش نماند از عمر ندادم که چه باقی مانده است (خیام)   این که اواخر اسفند هر سال یه بلای سر من میاد یه حکمتی داره، که در شعر ارغوان هوشنگ ابتهاج (سایه) نهفته است مثل یه راز. این چه …

اطلاعات بیشتر»

بر دار شدن حسن ابن منصور

آن قتیل الله، فی سبیل الله، آن شیر بیشه تحقیق، آن شجاع صفدر صدیق، آن غرقه دریای مواج، حسین بن منصور حلاج – رحمه الله علیه – کار او کاری عجب بود و واقعات غرایب که خاص او را بود، که هم در غایت سوز و اشتیاق بود و هم در شدت لهب فراق، مست و بی قرار و شوریده …

اطلاعات بیشتر»

الا ای آهوی وحشی کجایی!

الا ای آهوی وحشی

  الا ای آهوی وحشی کجایی مرا با توست چندین آشنایی دو تنها و دو سرگردان دو بیکس دد و دامت کمین از پیش و از پس بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم که می‌بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش که خواهد شد بگویید ای رفیقان رفیق بیکسان یار غریبان مگر خضر …

اطلاعات بیشتر»

از این فرهاد کش فریاد ! فریاد!

شهید

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم جهان پیر است و بی‌بنیاد از این فرهادکش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون …

اطلاعات بیشتر»