Home » ادبیات » گاه شماری به روایت تصویر و قلم !

گاه شماری به روایت تصویر و قلم !

بدان کذابی که  دروغ میگوید

هیچ از تو چیزی نمی کاهد .

نفرتت افزون باد !

کینه ات پاینده

ای بزرگ مرد عاشق و پژمرده …

 

سپاس خدای را عز و جل که تو را قدرتی بداد تا بازیابی کذب و صدق را، بدانی تزویر را

مباش دلگیر خائنین، آنها جز آنچه به دست خود کاشته اند را درو نکردند و درو نخواهند کرد… (که این کلام حق است)

آنکه با تو از ملاصدرا گفت در نهانش ،

فروید را لایک میکند در عیانش !

حق دارد،

روان شناسی خوانده است…

با پول آمیخته به ربا خوانده است…

خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد .

نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.

 

دهم اردیبهشت نود و شش

 

همچنین ببینید

ارغوانم ویران است

آفتابا چه خبر؟ این همه راه آمده‌ای که به این خاک غریبی برسی؟ ارغوانم را …