خانه » جوانمرد » روایت یکم- بامداد جوانمرد

روایت یکم- بامداد جوانمرد

جوانمرد

 عالم هر بامداد که بیدار

میشود، در جستجوی علم است، می رود تا علمش را افزود کند.

زاهد هر بامداد که بلند میشود، در جستجوی زهد است، میرود تا زهدش را زیاد کند

اما جوانمرد هر بامداد که بر میخیزد در جستجوی عشق است می رود تا دلی را شاد کند.

همچنین ببینید

روایت نهم: عرش خدا بر شانه های جوانمرد

جوانمرد گفت: خدایا! نماز می خوانم و روزه میگیرم. حج می روم و زکات می …